AQUABUILDING cart

Калибриране на мултиметри, омметри, волтметри, амперметри и др.

Акредитация №19 ЛК/29.12.2020 г. издаден от ИА „БСА“. Интегрирана система за управление БДС EN ISO/IEC 17025:2018
БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Бързо запитване
Изпратете запитване и ние ще ви отговорим в рамките на деня

Изпрати
Онлайн магазин
Продажба на мултиметри